WHO WE ARE SERVICES RESOURCES
Most recent stories ›
AgroInsight RSS feed
Blog

La Tablée September 26th, 2021 by

Nederlandse versie hieronder

The choice to eat healthy, organic food cannot be left to consumers alone. While organising farm visits to inform and build trust among consumers is important, too often such initiatives are left to individual farmers. But when this is coordinated at a higher level with multiple stakeholders, including local authorities, an amazing dynamism can be created, as I recently learned during a visit to France.

With my wife Marcella and colleagues from Access Agriculture, we decided to stay a few days longer in Rennes, after we attended the Organic World Congress in September 2021. Strolling through the historic city centre towards the old church of Saint George, we are pleasantly surprised to discover La Tablée (Table Guests), a festive open-air event on the grounds around the ruins where people are invited to taste local products laid out on long lines of picnic tables.

The TablĂ©e and various other events we attended were all organised by the collegial group created by those involved from the initial application of Rennes city to host the Organic World Congress. They called their group ‘Voyage to Organic Lands’.

After some friendly volunteers explained the concept, we took a seat and started to taste some of the apple juices, which are all delicious and remarkably distinct. Each bottle has a name printed on the bottle screw cap (Arthur, Lancelot, Merlin, Gauvain, Vivianne, Perceval and Excalibur). Before France was unified in 843 AD, Britain (la Grande Bretagne) and Brittany (la Petite Bretagne) had close ties and historians increasingly believe that the legend of the hero king Arthur and his brave knights have their roots in France, in the forests near Rennes. Perhaps French apple juice or cider was served at the round table.

When I heard someone speaking about apples over the loudspeakers, I realized that there was a live radio show taking place on one of the corners. Radio Rennes was interviewing the organic apple grower, Arnaud Lebrun. In full honesty, Arnaud explained how he started his career as a salesman for a pesticide company.

“After more than a decade, I began to see all the damage this was doing to the environment, and I could no longer find peace with myself. I decided to quit my job and make a 180-degree shift. My wife and I bought a neglected apple orchard with trees that were already 40 years old and we converted it into an organic apple orchard. We had to learn everything,” Arnaud explains live on air, “I did not even know how to drive a tractor.”

In the shade of an old oak tree, interviews went on all day long with local farmers and food producers. While we only stayed on for an hour or so, I could still hear Arnaud’s wife profess: “our customers truly appreciate all the products we make from our apples. What gives me the most satisfaction is to see the smiles on people’s faces.”

Brittany has the richest diversity of apple varieties in the country and a long tradition of producing cider and pomée, a thick sweet to spread on bread. Preparing the pomée is a community event that celebrates harvest, as the women clean the apples while men take turns all night long stirring the thickening pomade in a huge copper pot over a fire.

Another remarkable traditional product on the picnic tables is gwell, a creamy type of yoghurt made by fermenting raw milk from the pie noire, a breed of local cow that almost went extinct in the 1970s. Gwell is traditionally eaten with flat round buckwheat cakes (galette) or potatoes, and is an excellent ingredient for desserts.

As we are having a great culinary experience, Lisa and Olivier, the sympathetic local baker farmers whom we just got to know at the Organic World Congress, arrive and join our table. They brought with them some more fresh bread and other traditional goodies.

Small leaflets, each one with a little quiz, invite people to reflect on one particular aspect of making and eating food. This pleasant event brings consumers and producers closer to each other, and with the radio reaches a much wider audience.

For over 60 years, consumers have been influenced by marketeers to eat and drink over-processed foods, stripped of their nutrients. It will take time for people to switch from flavour-enhanced junk to real food. Through joint efforts between organic and biodynamic farmer associations, researchers, restaurant owners, as well as authorities from cities and regions, changing consumer behaviour towards healthy, natural food can become a continuous concerted effort.

As I learned that week in Rennes around the table, consumers and farmers need more than connections, they need to form communities, and a bit of fun can help.

Discover more

Voyage to Organic Lands / Voyage en Terre Bio: https://www.voyageenterrebio.org

Related Agro-Insight blogs

The baker farmers

Better food for better farming

Marketing something nice

Damaging the soil and our health with chemical reductionism

The juice mobile

Formerly known as food

Forgotten vegetables

Not sold in stores

An exit strategy

 

De tafelgasten

De keuze om gezond, biologisch voedsel te eten kan niet alleen aan de consument worden overgelaten. Hoewel het belangrijk is boerderijbezoeken te organiseren om de consumenten te informeren en vertrouwen te wekken, worden dergelijke initiatieven maar al te vaak overgelaten aan individuele landbouwers. Maar wanneer dit op een hoger niveau wordt gecoördineerd met meerdere belanghebbenden, waaronder lokale overheden, kan een verbazingwekkende dynamiek ontstaan, zoals ik onlangs leerde in Frankrijk.

Met mijn vrouw Marcella en collega’s van onze vzw Access Agriculture besloten we een paar dagen langer in Rennes te blijven, nadat we in september 2021 het Organic World Congress hadden bijgewoond. Wandelend door het historische stadscentrum in de richting van de oude kerk Saint George, worden we aangenaam verrast als we La TablĂ©e (Tafelgasten) ontdekken, een feestelijk openluchtevenement op het terrein rond de ruĂŻne waar mensen worden uitgenodigd om lokale producten te proeven die op lange rijen picknicktafels zijn neergezet.

Nadat enkele vriendelijke vrijwilligers het concept hadden uitgelegd, namen we plaats en begonnen we met het proeven van enkele van de appelsappen, die allemaal heerlijk en opmerkelijk verschillend zijn. Op elk flesje staat een naam gedrukt op de schroefdop (Arthur, Lancelot, Merlijn, Gauvain, Vivianne, Perceval en Excalibur). Voordat Frankrijk in het jaar 843 werd verenigd, hadden Groot-Brittannië (la Grande Bretagne) en Bretagne (la Petite Bretagne) nauwe banden en historici geloven steeds meer dat de legende van koning Arthur en zijn dappere ridders hun wortels hebben in Frankrijk, in de bossen bij Rennes. Misschien werd er aan de ronde tafel wel Frans appelsap of cider geserveerd.

Toen ik iemand over appels hoorde praten via de luidsprekers, realiseerde ik me dat er een live radioprogramma aan de gang was op het terrein. Radio Rennes interviewde de biologische appelteler, Arnaud Lebrun. In alle eerlijkheid legde Arnaud uit hoe hij zijn carriĂšre was begonnen als verkoper bij een pesticidenbedrijf.

“Na meer dan tien jaar begon ik de schade aan het milieu in te zien, en ik kon geen vrede meer met mezelf vinden. Ik besloot mijn baan op te zeggen en een ommezwaai van 180 graden te maken. Mijn vrouw en ik kochten een verwaarloosde appelboomgaard met bomen die al 40 jaar oud waren en we bouwden die om tot een biologische appelboomgaard. We hebben alles moeten leren”, vertelt Arnaud live in de uitzending, “ik wist niet eens hoe ik een tractor moest besturen.”

In de schaduw van een oude eik gingen de interviews de hele dag door met lokale boeren en voedselproducenten. Hoewel we maar een uurtje aanhielden, kon ik Arnauds vrouw nog horen uitroepen: “onze klanten waarderen echt alle producten die we van onze appels maken. Wat mij de meeste voldoening geeft, is de glimlach op de gezichten van de mensen te zien.”

Bretagne heeft de rijkste verscheidenheid aan appelvariëteiten van het land en een lange traditie in de productie van cider en pomée, een dik snoepje om op brood te smeren. Het bereiden van de pomée is een gemeenschapsgebeuren dat de oogst viert, waarbij de vrouwen de appels schoonmaken terwijl de mannen om beurten de hele nacht lang de indikkende pomée in een enorme koperen pot boven een vuur roeren.

Een ander opmerkelijk traditioneel product op de picknicktafels is gwell, een romige soort yoghurt die wordt gemaakt door rauwe melk van de pie noire te laten gisten, een lokaal koeienras dat in de jaren zeventig bijna was uitgestorven. Gwell wordt traditioneel gegeten met platte ronde boekweitkoeken of aardappelen, en is een uitstekend ingrediënt voor desserts.

Terwijl we aan het genieten zijn van onze culinaire ervaring, komen Lisa en Olivier, de sympathieke lokale bakkers-boeren die we net hebben leren kennen op het Organic World Congress, aan onze tafel zitten. Ze hebben nog wat vers brood en andere traditionele lekkernijen bij zich.

Kleine folders, elk met een korte quiz, nodigen uit om na te denken over een bepaald aspect van het produceren en eten van voedsel. Dit gezellige evenement brengt consumenten en producenten dichter bij elkaar, en bereikt met de radio een veel breder publiek.

Al meer dan 60 jaar worden consumenten door marketeers beĂŻnvloed om overbewerkte voedingsmiddelen te eten en te drinken, ontdaan van hun voedingsstoffen. Het zal tijd vergen voordat de mensen overschakelen van smaakversterkende junk naar echt voedsel. Door gezamenlijke inspanningen van verenigingen van biologische en biodynamische landbouwers, onderzoekers, restauranthouders en autoriteiten van steden en regio’s kan het veranderen van het consumentengedrag in de richting van gezond, natuurlijk voedsel een continue gezamenlijke inspanning worden.

Die week in Rennes aan de tafel heb ik geleerd dat consumenten en boeren meer nodig hebben dan verbindingen, ze moeten gemeenschappen vormen, en een beetje plezier kan daarbij helpen.

Staying grounded while on the air in Ghana March 21st, 2021 by

It’s a simple matter to play a soundtrack about farming on the radio. The tricky part is making sure that the program connects with the audience, as I learned recently from Gideon Kwame Sarkodie Osei at ADARS FM, a commercial station in Kintampo, a town in central Ghana.

Since 2010 Gideon has been pleased to be part of an effort by Farm Radio International (FRI) that supported radio stations in Ghana, including ADARS FM, to reach out to farmers. With encouragement from FRI, Gideon started a weekly magazine show for farmers, where he plays Access Agriculture audio tracks. The magazine, Akuafo Mo, means “Thank You Farmers” in the Twi language. Before he started the show, Gideon (together with FRI) did a baseline study of the farmers in his audience. He found that they had more time on Monday evenings. Farm women do more work and have less time than most people, but they told Gideon that they were usually done with their chores by 8 PM, so that’s when he airs Akuafo Mo, every Monday for an hour.

The show starts with recorded interviews, where farmers explain their own knowledge of a certain topic, like aflatoxin, which is so important that Gideon had several episodes on this hidden toxin that can contaminate stored foodstuffs. After the interviews, Gideon plays an audio track, to share fresh ideas with his audience. Gideon has played Access Agriculture audios so often he can’t remember how many he has played. “It’s a lot more than 50,” he explains.

Gideon plays a portion of the audio in English, and then he stops to translate that part into Twi, the language of the Ashanti people. Every week there is a guest on the show, an extension agent who can discuss the topic and take questions from listeners who call in.

Gideon’s experience with the magazine inspired him to start listener groups, in coordination with FRI. Visiting listener communities, Gideon found that some did not have a radio set. So, with project support, he bought them one. “We give them radio sets so they can come together weekly and listen to the magazine,” Gideon told me. He has 20 groups, each with 12 to 30 people. Five groups are only for women, especially in areas where males and females don’t casually mingle. The other listener groups have men and women.

Gideon visits at least some of the groups every week. Because of these visits, Gideon is now downloading videos as well as audio from Access Agriculture. “Sometimes I see if they have electricity, and I rent a projector, to show them the video they have heard on the air.” Gideon says. “This is my initiative, going the extra mile.”

Some of the farmers are learning to sell their groundnuts, maize and other cereals as a group, netting them extra money and helping them to be self-sustaining.

Gideon is also a trainer for FRI. Before Covid, he would travel to other towns and cities in Ghana, meet other broadcasters, and go to the field with them to show them how to improve their interview skills and to craft their own magazine shows. Now he continues to train broadcasters, but online.

Working with the farmer listening groups gives Gideon insights into farmers’ needs and knowledge, making his magazine so authentic that 60,000 people tune in. That experience gives Gideon the confidence to train other broadcasters all over Ghana.

When I was in Ghana a few years ago, I met excellent extension agents who told me how frustrated they were to be responsible for reaching 3,000 farmers. It was impossible to have a quality interaction with all those farmers.

However, there are ways to communicate a thoughtful message with a large audience, for example with a good radio magazine.

Gideon has creatively blended his own expertise with resources from two communication-oriented non-profit organisations: Farm Radio International and Access Agriculture. Hopefully, his experience will inspire other broadcasters.

Videos in the languages of Ghana

Find videos and soundtracks in these languages of Ghana: Buli, Dagaari, Dagbani, Ewe, Frafra, Gonja, Hausa, Kabyé, Kusaal, Moba, Sisaala, Twi, Zarma and English.

Book rate November 29th, 2020 by

Benjamin Franklin was appointed the first Postmaster General of the United States, during the second Continental Congress. He had experience, having been Deputy Postmaster General for all the American colonies under the British (1753-1774). But even in 1775, Franklin was one of the most respected of the founding fathers, and older than most of the others; he could have rejected the mail job. But he took it in part because he saw that a postal service would knit the States together. As a printer, writer and publisher, Franklin also understood the strategic advantage of the post for newspapers, and he established a special, low rate for publications. Newspapers could be sent through the mail for just a penny, or a penny and a half, while a letter could cost the fat sum of 25 cents. For its first 50 years, the post office was largely a newspaper delivery system, owned by the federal government, but financed by the sale of postage.

During the American Civil War (1861-1865), Abraham Lincoln’s postmaster general, Montgomery Blair, added to Franklin’s ideal by guaranteeing mail delivery at a uniform rate of postage, even to the new, distant states out west. Blair was clearly a visionary who also proposed the first international postal conference (held in Paris in 1863) and created the postal money order, to cut down on cash going through the mails, to avoid robberies. In recognition of these achievements, on 12 July 1864, Confederate General Jubal Early burned down Blair’s home in Silver Springs, Maryland.

During the Great Depression, president Franklin Roosevelt introduced a special “book rate,” endowed with a subsidy from Congress in 1933, to allow anyone to mail any publication at a special, low fee. A book could go across the country for a few cents.

I had my first brush with the book rate as a little boy, when my mom sent me to the post office alone with a package. “Be sure and tell them it’s a book, and they will charge you less,” mom said.

I handed the clerk the book, wrapped in brown paper. I hesitated and added, “It’s a book.”

“Alright dear,” she said. “Then that will be 
” and she quoted me some ridiculous price, low enough to surprise even a kid.

The book rate lives on in the USA, now called the “Media Mail Service”, in recognition that a nation should promote information and learning.

Now, in 2020, educational materials are increasingly shared online, not through the postal system. Millions of smallholders in Southern countries now have a smart phone, and are online for the first time, getting an unprecedented amount of information, from sports, and science to nonsense.

Fortunately, there is a lot of free educational material online. Wikipedia is well written, by citizen scholars. Respected British newspaper, The Guardian, posts online stories for anyone to read, as does the BBC, the Smithsonian Institution and many others. And Access Agriculture has posted over 200 well-researched training videos for farmers, for free, in over 80 languages. The spirit of the book rate lives on.

Related blog stories

Lions, leopards and overnight delivery

The talking wires

Further reading

Boorstin, Daniel J. 1958 The Americans: The Colonial Experience. New York: Vintage Books. 434 pp.

For some history of the US postal service, see: https://about.usps.com/who-we-are/postal-history/

Photo credits

Benjamin Franklin. Colored aquatint by P. M. Alix, 1790, after C. P. A. van Loo. From the Wellcome Library. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Portrait_of_Benjamin_Franklin._Wellcome_L0017902.jpg

Smallholders reading, by Paul Van Mele, Bangladesh, 2013.

Acknowledgements

Thanks to Keith Andrews for suggesting the book rate as a topic and for reading an earlier version of this story. Thanks also to Paul Van Mele for his insightful comments.

Digital African agriculture September 6th, 2020 by

In the report Byte by Byte, seventeen African and international experts shed some optimistic light on the digital future of agriculture in Africa. In many ways, the continent is ahead of other regions of the world.

Africa is leading the world in cell phone finance. In Kenya in 2007, Vodaphone started M-Pesa for the mobile network operator, Safaricom. M-Pesa, (from “M” for mobile, and “pesa,” the Kiswahili word for money) offers simple financial services on the phone. Customers go to a small shop to exchange cash for online money which they can save or send to anyone else in Kenya who has a mobile phone. It is an effective way for rural and poor people to send and receive money. People in the city can send cash back home, to invest in agriculture, for example.

M-Pesa was so popular that mobile money has been replicated in Malawi, Uganda and many other African countries. Rural Africans who were underserved by banks were able to make use of the little shops that sprang up all over the small towns and in peri-urban neighborhoods.

Mobile finance is not the only innovative digital service in Africa. Other companies are offering tractor services online. TROTRO Tractor is a platform in Ghana that allows farmers to hire a tractor (and a driver), like getting a ride from Uber. Other companies use cell phones to sell agricultural supplies, or to connect farmers to buyers of agricultural produce. The largest telecommunications company in Zimbabwe has been providing weather insurance to farmers on a mobile platform since 2013. The National Network of Chambers of Agriculture of Niger (RECA) has been providing commodity price information online to farmers since 2011.

The Third Eye project in Mozambique has used drones to get an aerial view of farmers’ fields, and make recommendations on irrigation for 2,800 smallholder farmers, mostly women.

Digital technology makes sense for Africa, which has a young population. Young Africans like digital technology as much as youth on other continents. One advantage is that phones are also relatively inexpensive in Africa. I’ve seen smartphones for sale in Kenya for under $40. There are some limitations. Airtime tends to be expensive in Africa, and only about half of the population is on the electric grid.

Many Africans work around the lack of electricity, paying to charge their phones at weekly markets, barbershops or other small businesses when shopping in town. The popularity of cell phones has sparked a growing demand for small solar panels that are becoming a common site, propped up in the bright sunshine outside of an earthen house.

African farmers need appropriate new agricultural technology as well as digital devices. As more African households get online, it will be easier to reach them with digital extension, including videos.

Further reading

Malabo Montpellier Panel 2019. Byte by Byte: Policy Innovation for Transforming Africa’s. Food System with Digital Technologies, Dakar.

Related blog stories

Cell phones for smallholdersPay and learn

Pay and learn

Earthworms from India to Bolivia March 29th, 2020 by

Vea la versión en español a continuación

A few weeks ago, I met a young Bolivian journalist, Edson RodrĂ­guez, who works on an environmental program at the university (UMSS) television channel in Cochabamba called TVU. He helps to produce a show called Granizo Blanco (white hail), a dramatic name in this part of the Andes, where hail can devastate crops in a moment. The show covers all environmental issues, not just agriculture. For example, the program recently featured mud slides that have destroyed homes, and the impacts of a new metro train system in the valley.

I first met Edson in the field, where he was filming the tree seedling distribution that I wrote about earlier in this blog. Later, I told him about the agroecological videos on Access Agriculture.

Edson wondered if some of the videos on Access Agriculture might be suitable for the TV show. After watching some of the videos, he downloaded one on making compost with earthworms. The video was filmed in India, and it had recently been translated into Spanish, crucial for making videos more widely available. Without a Spanish version it wouldn’t be possible to consider showing a video from Maharashtra in Cochabamba. The two places are physically far apart, but they have much in common, such as a semi-arid climate, and small farms that produce crop residues and other organic waste that can be turned into compost.

Edson asked me to take part in an episode of Granizo Blanco that included a short interview followed by a screening of the compost and earthworm video. He was curious to know why Access Agriculture promotes videos of farmers in one country to show to smallholders elsewhere. I said that the farmers may differ in their skin color, clothing and hair styles, but they are working on similar problems. For example, farmers worldwide are struggling with crops contaminated with aflatoxins, poisons produced by fungi on improperly dried products like peanuts and maize.

I told Edson that farmer learning videos filmed in Bolivia are being used elsewhere. My colleagues and I made a video on managing aflatoxins in groundnuts, originally in Spanish, but since been translated into English, French and various African languages. The same aflatoxin occurs in Bolivia and in Burkina Faso, so African farmers can benefit from experience in South America. In this case the video shows simple ways to reduce aflatoxins in food, using improved drying and storage techniques developed by Bolivian scientists and farmers in Chuquisaca.

“What other kinds of things can Bolivian farmers learn from their peers in other countries?” Edson asked me, as he realized that good ideas can flow in both directions. I explained that soil fertility is a problem in parts of Bolivia and elsewhere; Access Agriculture has videos on cover crops, compost, conservation agriculture and may other ways to improve the soil, all freely available for programs such as Granizo Blanco to screen.

Many older people, especially those who work for governments, feel that videos have to be made in each country, and cannot be shared across borders. This closed vision makes little sense. The same civil servants happily organize and attend international conferences on agriculture and many other topics to share their own ideas across borders. If government functionaries can gain insights from foreign peers, farmers should be able to do so as well.

Fortunately, younger people like Edson are able to see the importance of media, such as learning videos that enable farmers to share knowledge and experience cross-culturally. Smallholders can swap ideas and stimulate innovations as long as the sound track is translated into a language they understand. It costs much less to translate a video than to make one.

Related blog

The right way to distribute trees

Translate to innovate

Aflatoxin videos for farmers

Related videos

Making a vemicompost bed (The earthworm video from India)

Managing aflatoxins in groundnuts during drying and storage

See also the links to soil conservation videos at the end of last week’s story: A revolution for our soil

Acknowledgment

The McKnight Foundation has generously funded many video translations, including the earthworm video, besides the filming of the aflatoxin video and its translation into several languages. For many years, SDC has offered crucial support that enabled Access Agriculture to become a global leader in South-South exchange through quality farmer-to-farmer training videos.

LOMBRICES DE TIERRA DE LA INDIA A BOLIVIA

Por Jeff Bentley 29 de marzo del 2020

Hace unas semanas conocí a un joven periodista boliviano, Edson Rodríguez, que trabaja en un programa de medio ambiente en el canal de televisión, TVU, de la Universidad (UMSS) en Cochabamba. Él ayuda a producir un programa llamado Granizo Blanco, un nombre dramático en esta parte de los Andes, donde el granizo puede arrasar los cultivos en un momento. El programa cubre todos los temas ambientales, no sólo la agricultura. Por ejemplo, el programa recientemente presentó los deslizamientos de mazamorra que han destruido varias casas, y los impactos de un nuevo sistema de tren metropolitano en el valle.

Conocí a Edson por primera vez en el campo, donde él estaba filmando la distribución de plantines de årboles, el tema de un blog previo. Mås tarde, le hablé de los videos agroecológicos en Access Agriculture.

Edson se preguntaba si algunos de los videos de Access Agriculture podrĂ­an servir para el programa de televisiĂłn. DespuĂ©s de ver algunos de los videos, descargĂł uno sobre cĂłmo hacer abono con lombrices de tierra. El vĂ­deo se filmĂł en la India y recientemente se habĂ­a traducido al español, lo que era imprescindible para hacer los vĂ­deos mĂĄs disponibles. Sin una versiĂłn en español serĂ­a imposible mostrar un video de Maharashtra en Cochabamba. Los dos lugares estĂĄn fĂ­sicamente alejados, pero tienen mucho en comĂșn, como un clima semiĂĄrido y pequeñas granjas que producen residuos de cultivos y otros desechos orgĂĄnicos que pueden convertirse en abono.

Edson me pidiĂł que participara en un episodio de Granizo Blanco que incluĂ­a una breve entrevista seguida de una proyecciĂłn del vĂ­deo de lombricultura. Él querĂ­a saber por quĂ© Access Agriculture promueve videos de los agricultores de un paĂ­s para mostrarlos a los campesinos de otros paĂ­ses. Dije que los agricultores pueden diferir en el color de su piel, su ropa y peinado, pero estĂĄn trabajando en problemas similares. Por ejemplo, hay agricultores de todo el mundo que luchan con la contaminaciĂłn de aflatoxinas, venenos producidos por hongos en productos mal secados como el manĂ­ y el maĂ­z.

Expliqué que los videos filmados con agricultores en Bolivia se estån usando en otros países. Mis colegas y yo hicimos un video sobre el manejo de las aflatoxinas en el maní, originalmente en español, pero luego se ha traducido al inglés, al francés y a varios idiomas africanos. La misma aflatoxina se produce en Bolivia y en Burkina Faso, por lo que los agricultores africanos pueden beneficiarse de la experiencia en América del Sur. En este caso, el vídeo muestra formas sencillas de reducir las aflatoxinas en los alimentos secos, desarrolladas por científicos y agricultores bolivianos en Chuquisaca.

“ÂżQuĂ© otro tipo de cosas pueden aprender los agricultores bolivianos de sus homĂłlogos de otros paĂ­ses?” Edson me preguntĂł, al darse cuenta de que las buenas ideas pueden fluir en ambas direcciones. Le expliquĂ© que la fertilidad del suelo es un problema en algunas partes de Bolivia y que afecta a muchos otros agricultores en otros lugares; Access Agriculture tiene videos sobre cultivos de cobertura, compost, agricultura de conservaciĂłn y muchas otras tĂ©cnicas para mejorar el suelo, todos disponibles gratuitamente para que programas como Granizo Blanco los proyecten.

Muchas personas mayores, especialmente las que trabajan para los gobiernos, consideran que los videos tienen que hacerse en cada paĂ­s y no pueden compartirse a travĂ©s de las fronteras. Esta visiĂłn cerrada tiene poco sentido. Los mismos funcionarios pĂșblicos organizan y asisten con gusto a conferencias internacionales sobre agricultura y diversos temas para compartir sus propias ideas a travĂ©s de las fronteras. Si los funcionarios del gobierno pueden obtener ideas de sus colegas extranjeros, los agricultores tambiĂ©n deberĂ­an poder hacerlo.

Afortunadamente, los jóvenes como Edson ven la importancia de los medios de comunicación, como los vídeos, que permiten a los agricultores compartir conocimientos y experiencias entre culturas. Los pequeños agricultores pueden intercambiar ideas y estimular innovaciones siempre que la banda sonora se traduzca a un idioma que entiendan. Cuesta mucho menos traducir un video que hacer uno.

Historias relacionadas del blog

La manera correcta de distribuir los ĂĄrboles

Translate to innovate

Aflatoxin videos for farmers

Videos relacionados

Hacer una lombricompostera (el video de la lombriz de tierra de la India)

Manejo de aflatoxinas en maní (también disponible en quechua y en aymara)

Vea también los enlaces a los videos de conservación del suelo al final de la historia de la semana pasada: Una revolución para nuestro suelo

Agradecimiento

La Fundación McKnight ha financiado generosamente muchas traducciones de video, incluyendo el video de la lombriz, ademås de la filmación del video de la aflatoxina y su traducción a varios idiomas. Durante muchos años, la Cosude ha ofrecido un apoyo crucial que ha permitido a Access Agriculture convertirse en un líder mundial en el intercambio Sur-a-Sur a través de vídeos agricultor a agricultor.

Design by Olean webdesign